Send to friend
Click for .pdf
Click for video


2014
                        2011
                        2010
                        2009
                        2008
                        2007
                        2006
                        2005
                        2004
                        2003
                        2001
                        2000
                        1999
                        1998
                       
Collaborative Projects


Project re-locate / Back Stage .Next Project...
Türkçe için lütfen aşağıya bkz. daha fazla bilgi için
Sahne arkası filmleri için http://re-locate.blogspot.com/ ve  http://vimeo.com/29629304

Gökçe Süvari: How would you define 'back stage'?

Selda Asal: It is kind of like kitchen. Documenting what is going on...While the journey and the cities are experienced with a great pace, it is documenting how the artists work, how they affect each other during the process, how they position themselves according to the changing conditions, how this is reflected in their projects, how they create a transition space between each other, as well as how the project is re-shaped all the time...The kitchen is where all these are documented...

We can also say that, it is documenting the documents, in a way. It even includes notes on artists' notebooks, their conversations, the games they play in the bus...It includes all these. It is really difficult to catch every single thing. That's why it is so important to collaborate and act together with the assistant. It is also crucial to prepare the artists and let them know what a mobile atelier is and how the process can unfold. The other important part is to provide motivation...
GS: It is in a way like coaching...

SA: Yes, you can say that. Keeping the group together in the face of dispersions or in-group conflicts, providing motivation and stabilizing the conditions to keep up working. The conditions can change rapidly. Sometimes, an artist starts with a project, but she cannot keep up with it, then you have to convince her that her plan B might work or she can come up with something new by using her observations over there.
You have to remind people that this is different than getting prepared for an exhibition; it is an experimental process in which one has to document all possible ways...Before going to the countries where we will realize our projects, we contact the institutions that we are going to work with and tell them artists' projects in detail. This makes us gain some time.

GS: What are the factors that shape the Re- Locate project?

SA: The communication/miscommunication between the countries we have visited, the fact that they were all part of the Ottoman Empire 100 years ago, the difficulties that this past brings, population exchanges, the breakup of Yugoslavia, the traces of the wars, the difficulties these countries had in re-positioning themselves, economical problems, bankruptcies, protests, everyday life, roads, relationships and many other things that I probably forgot to count...

GS: Can we call this project a trilogy?

SA: We have realized two projects so far. The trilogy will be completed with the last project which includes Syria, Iraq, Jordan and Palestine.  

GS: The first part was in South Caucasus (Azerbaijan, Georgia and Armenia) and Iran. Now it is the Balkans: Bulgaria, Greece, Macedonia
and Kosovo...
What are the reasons behind choosing these countries? Are there any other reasons than the fact that they are all neighbors? 

SA: We share the same geography for hundreds of years, therefore we have a similar terminology, similar songs, lullabies, folk dances, familial relationships, traditions, similar links between young and elderly people, wedding habits, gestures, and foods...Some traditions still exist in Turkey since most of the people who live in Turkey have their origins in the Balkan region. Most of us were grown up with the stories told in our families. We know how they were migrated, what kind of difficulties they overcame, the stories of wars, deserted houses, longing, hostility towards the others, etc... Therefore, we chose the countries that we naturally know, we are not alienated from, where there are not many things that surprise us... What was important in the project is to ask ourselves how we can build on this.

Gökçe Süvari: Sahne arkasını nasıl tanımlıyorsun?

Selda Asal: Bir nevi işin mutfağı. Ne olup bittiğinin kaydını tutmak. Müthiş bir hızla deneyimlenen yollarda ve  şehirlerde,  projede yer alan sanatçıların nasıl çalıştıklarını, birbirlerinden nasıl etkilenerek yola devam ettikleri , ya da olayların değIşen koşullara karşı sanatçıların nasıl pozisyon aldıkları, projelerine bunun nasıl yansıdığı, projenin bu minvalde nasıl yeniden şekillendirildiği   birbirleriyle nasıl bir transition (geçişlilik) alanı sağladıkları... Yani bütün bunların kayıtları...
Bir anlamda kayıtların kayıtlarını tutmak da denilebilir. Zira sanatçıların defterleri,  konuşmaları, otobüsteki oyunlara kadar alınan notlar.. Bunların hepsini kapsıyor..Süreç içersinde yapılan her şeye yetişmek mümkün olmadığı için asistanla işbirliği ve ortak hareket etmek çok önemli. Aynı zamanda da hareket halinde olan bir atölye çalışmasının ne olduğunu, sürecin nasıl gelişebileceğine dair sanatçıları hazırlamak, olasılıklardan haberdar etmek..Motivasyonu sağlamak ise işin diğer önemli  bir kısmı.

GS: Bir nevi koçluk da aynı zamanda...

SA: Evet öyle de denebilinir. Grubu bir arada tutmak, gereksiz dağılmalarda olası  grup içi catışmalarda grubu bir nevi tutkallamak, gereken motivasyonu vermek, asıl önemli olanın yani  çalışmanın koşularını sağlayabilmek. Zira koşullar çok hızla değişebiliyor, sanatçı A projesi ile yola çıkmış ve A'ya dair hiç iz sürememişse, cebindeki B projesine ya da oradaki gözlemlerinden hemen yeni bir kayda geçebileceğine ikna etmek gerekebiliyor.
Bu sürecin deneysel bir süreç olduğunu, bu yolculuk sırasında bir sergiye hazırlanır gibi hazırlanmaktan çok, olası bütün yolların dokümantasyonunu toplamak, notlar almak olduğunu hatırlatmak...

Projelerinin gerçekleşmesi  için gideceğimiz ülkelerde  çalışacağımız kurumlarla önceden yazışıp sanatçıların projelerini  detaylı olarak anlatıyoruz. Bu bize zaman kazandırıyor .


GS: Re-locate projesini şekillendiren faktörler neler oldu?

SA- Gidilen dört ülkenin birbirleriyle olan ilişkileri/ilişkisizlikleri, 100 yıl önce birçoğunun Osmalı Imparatorluğu'nun bir parçası olması ve bundan geriye kalan bazı zorluklar, nüfus mübadeleleri,  yakın zamanda dağılan 
Yugoslavya, savaşların izleri, bu ülkelerin yeni bir pozisyon alırkenki sıkıntıları, ekonomik zorluklar, iflas, gösteriler, güncel hayat, gidilen yollar, ilişkiler ve belki de saymayı unuttuğum pek çok şey...

GS-Bu projeye bir üçleme diyebilir miyiz?

SA-Daha önce yaptığımız iki projeye Suriye, Irak, Ürdün ve Filistin eklendiğinde üçleme tamamlanacak.

GS-Önce Güney  Kafkaslar (Azerbeycan, Gürcistan, Ermenistan) ve İran vardı, şimdi Balkanlarda Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova...Bu ülkelerin üzerinde durulmasının ya da seçilmesinin nedeni ne? Komşu olmalarının dışında başka ne sebepler var?
SA-Yüzlerce yıl aynı coğrafyayı paylaşmamız doğal olarak olarak benzer terminoloji,  benzer  şarkılar, niniler, halk oyunları, aile kavramları, adet ve görenekler, evlilik adetleri, jestler, yemekler..Türkiye'de yaşayan birçok kişinin kökeni de Balkanlara dayandığı için  aile içinde hala sürmekte olan adetler... Pek çoğumuz ailesinde anlatılan bir takım hikayelerle beslenmişiz. Nasıl göç etmişler, hangi zorlu yollardan geçmişler, savaşlar, geride kalan evler, özlem, ötekine duyulan hınç vs... Bu doğal olarak bildiğimiz, yadırgamadığımız, bizi şasırtacak çok şeyin olmadığı ülkeleri seçtik... Bunun üzerinden nasıl yol alırız diye düşünmek önemliydi bu projelerde.For Backstage films: http://re-locate.blogspot.com/
 http://vimeo.com/29629304


Re- Locate Project proposes
 an experimental workshop
 practice that is based on mobility and
 translocation. The suggested mobility tries
to encompass the physical transitivity of the
cities and borders, as well as the flexibility
 of historical, identitarian, and ideological
borders. 
Re- Locate project consists of a series of
workshops that are realized in this framework.
The first part of the series is realized in Plovdiv,
 Athens, Skopje, Prizren, and Pristine with
the participation of Gökçe Süvari, Ha za vu zu
(Özgür Erkök, Güneş Terkol), Ilgın Seymen,
Mehmet Dere, Suat Öğüt, and Zeyno Pekünlü.
The group worked in collaboration with the local
artists in the places that they visited. They
worked on both their individual works and
collective works and shared their experiences
 with each other.

 
Re- Locate yolculuklarla ve sürekli hareket
halinde gerçekleşen deneysel bir workshop
pratiğini önerir ve mobil deneyimlerden beslenir.
Geçişlilik hali şehirler, sınırlar gibi fiziksel geçişliliğin
 yanı sıra tarihsel, kimliksel ve ideolojik geçişleri de
geniş bir biçimde kapsamaya çalışır.
Re-Locate projesi bu çerçevede gerçekleşen bir dizi
workshoptan oluşmuştur. Bunların ilki, Gökçe Süvari,
Ha za vu zu (Özgür Erkök, Güneş Terkol),
Ilgın Seymen, Mehmet Dere, Suat Öğüt, Zeyno
Pekünlü'nün katılımıyla Plovdiv (Filibe), Atina,
Üsküp, Prizren ve Priştina'da gerçekleştirildi.
Grup, ziyaret ettikleri şehirlerde lokal sanatçılarla
 birlikte çalışarak, bir yandan bireysel ve kolektif
işlerini gerçekleştirirken diğer yandan da deneyimlerini
paylaştı.